Prins Bernard Cultuurfonds

De Brabant Bokaal is sinds 2008 een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.

Op 6 december 2021 is de "vrijwilligersprijs van het Prins Bernard Cultuufonds" uitgereikt aan Pieter van de Broek in de vorm van De Brabant Bokaal.

Hij is onder andere gildebroeder van het St. Jorisgilde Bergeyk en geeft in die hoedanigheid les aan onze tamboers.

Wij als gilde zijn er uiteraard trots op dat Pieter deze prijs uitgereikt heeft gekregen en wensen hem veel succes voor de toekomst op.

Van zijn werkzaamheden als leraar aan de middelbare en -basisschool en dirigent van verschillende muziekorkesten is een filmpje gemaakt die u kunt zien wanneer u hier klikt.

De filmopname van de gehele uitreiking van de drie bokalen kunt u bekijken wanneer u hier klikt

WA WITTE GIJ VAN DE GULD

Wanneer u hier klikt ziet u een aflevering  van het programma "WA WITTE GIJ VAN DE GULD" 

Aflevering 12 Barry Vingerhoets Koning van het Sacramentsgilde Hulsel. Deze opname is opgenomen in het gildehuis van het St. -Jorisgilde Bergeyk.

Jorisdag 04-09-2021, Frans Roest schiet zich opnieuw tot koning van het St. -Jorisgilde Bergeyk

Op zaterdag 4 september heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk zijn Jorisdag gevierd: een dag met veel gildeactiviteiten. Deze Jorisdag was zowel in april 2020 als in april 2021 uitgesteld in verband met de coronacrises. Op 4 september 2021 kon er wel een uitgestelde Jorisdag plaatsvinden en daarmee kon het gilde weer zijn traditie oppakken.

De dag begon met het vertrek van het gilde van het gildeterrein naar de Hofkerk. Voorop liepen de drie tamboers met tromgeroffel aan te geven dat het gilde weer in actie was.

De H. Mis werd opgedragen door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo. Na de dienst werd met het vaandel de eed van trouw aan het kerkelijk gezag bevestigd. Daarna ging het gilde naar De Gouden Leeuw, waar onder het genot van koffie met gebak de jaarlijkse officiële punten van het gilde aan de orde kwamen.

Na een lange tijd van inactiviteit van het gilde heette de Hoofdman, Jan Bloks, iedereen van harte welkom. Hij meldde tevens het terurige nieuws dat gildezuster mevrouw Gonda van Gerwen-Antonis diezelfde morgen op 91 jarige leeftijd was overleden.

Als waardering voor het vele correctiewerk dat zij voor het jaarlijkse gildeboekje en de diverse krantenartikelen verricht, werd vervolgens Cis Scheer in de bloemetjes gezet. Daarna werd Frits van Monfort gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubileum als gildebroeder. Eerder gebeurde dit vanwege Corona al in kleine kring, maar nu vond de huldiging plaats ten overstaan van het gehele gilde. Ook sprak de voorzitter van het kringbestuur Kempenland, Roeland van Hooff, hem nogmaals toe. Hierna stond de installatie van de nieuwe schatbewaarder, Jan van Montfort, en dechargeren van de oude schatbewaarder, Frans van der Vorst, op de agenda. Het volgende agenmdapunt betrof het traditioneel aanbonen van de kandidaatleden. De hoofdman nodigde de gildeleden daarvoor uit. Er werden drie nieuwe leden aangeboond: Fred Hendriks, Ben Dirx en Sjef Verhoeven. Na de gildebelofte werden zij  “gekleed door middel van de sjerp”.

Na deze huldigingen vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd.

Terug in De Gouden Leeuw hebben de gildeleden hun middagmaal genuttigd en vervolgens zijn zij marcherend naar het gildeterrein aan de Hoek 30 gegaan. Hier vond onder een prachtige septemberzon het traditionele vrijen van de koningschutsboom plaats. Dat houdt in  dat alle gildebroeders driemaal om de schutsboom marcheren als voorbereiding op het driejaarlijks koningschieten..

Nadat de statiefoto gemaakt was, begon dat koningschieten: schieten op de prachtige koningsvogel die op een 12,5 meter hoge mast is bevestigd.

De burgemeester van Bergeijk, mevrouw Callewaert-de Groot, loste traditiegetrouw het eerste schot en pastoor Luc Buijens mocht het tweede schot lossen. Daarna begon het spannende koningschieten waaraan drie gildebroeders deelnamen onder wie huidige koning, Frans Roest. Zij schoten om beurten. Uiteindelijk haalde Frans Roest de vogel na het 37e schot neer. Hierdoor werd hij voor de tweede keer de koning van het St.-Jorisgilde Bergeyk. Hij werd wel meteen gefeliciteerd met zijn koningschap, maar de echte overname van het koningschap moest nog komen.

Na het eten van belegde broodjes vertrok het gilde om 19:00 uur met slaande trom naar het huis van Frans om daar de traditionele brandewijn te drinken en om hem feestelijk op te halen voor de verdere installatie als koning van het St-Jorisgilde Bergeyk.

De daarbij behorende rituelen bestaan uit het lopen over het uitgespreide vaandel van het gilde, het in ontvangst nemen van de koningslans en de instemming van alle gildebroeders om Frans Roest als koning te accepteren. Ook werden de eerste en de tweede deken met instemming van het gilde opnieuw benoemd voor de volgende drie jaren.

Deze drukke dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

De prachtige koningsvogel

Het 37e schot door Frans Roest

De eerste felicitaties

Knotten van wilgen en nieuw hekwerk.

Het was weer zover: de olifanten van de Beekse bergen kregen honger, met als gevolg dat er wilgentakken op het menu moesten komen. Gelukkig stonden er bij het gilde op het terrein verschillende rijen wilgenbomen die dit jaar geknot moesten worden. Op 12 maart ging het gilde dan ook met de nodige mankracht aan de slag om ervoor te zorgen dat een vrachtwagen vol met voedsel voor de olifanten naar de Beekse Bergen kon vertrekken.

Omdat het coronatijd is moesten de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldende maatregelingen. Het was gelukkig een buitengebeuren, waardoor alles prima binnen de regels kon gebeuren.

Binnen een strakke planning konden de twaalf aanwezige gildebroeders goed verdeeld over het terrein knotten, ruimen en sorteren en daarmee de olifanten van dienst te zijn.

In recordtijd was het karwei geklaard onder het motto Vele handen maken het werk licht.

Heit gildeterrein ziet er weer keurig uit met de geknotte wilgen die binnenkort weer zullen uitschieten.

Omdat het gildeterrein toch onderhanden genomen moest worden, werd de week erna de oude afrastering verwijderd om plaats te maken voor een nieuw modern hekwerk. Onder het hekwerk werden tegels geplaatst om het onderhoud langs het hekwerk tot een minimum te beperken.

Frits van Montfort 40 jaar bij het gilde

Aan het steeds maar weer uitstellen van de huldiging van onze gildebroeder Frits van Montfort kwam gelukkig een einde. In overleg met onze kringvoorzitter Roeland van Hooff werd besloten de jubilaris op 2 maart 2021 met in achtneming van de Corona-maatregelingen te huldigen.

De jubilaris en zijn vrouw Miep werden verwelkomd in het gildehuis en onder het genot van koffie met gebak werd er even gebuurt over deze bijzondere gebeurtenis. Frits kreeg eindelijk de zilveren medaille van Kring Kempenland voor zijn 40-jarig lidmaatschap bij het St.-Jorisgilde Bergeyk.

De huldiging was heel bijzonder: ze vond weliswaar plaats in beperkte kring maar het samenzijn was heel gezellig. Onder het toeziend oog van raadsheer Henk Vrenken, kleinzoon Freek van Montfort en enige andere genodigden legde de voorzitter van Kring Kempenland, Roeland van Hooff, het speldje bij Frits op de tafel waarna Miep, de echtgenote van Frits, het op zijn uniform speldde.

Miep werd vervolgens geëerd met een bos bloemen. 

Hoofdman Jan Bloks memoreerde de 40 jaar die Frits bij het gilde was als volgt: 

Wat Frits voor het St.-Jorisgilde heeft betekend is te veel om op te noemen, maar een aantal zaken wil ik hier toch wel even naar voren brengen.

Toen Frits bij het gilde kwam, vond hij dat ze wat meer activiteiten moesten organiseren en hij kwam met het voorstel elke maand te schieten met de buks. Hij was nog maar net een jaar gildebroeder toen hij het laatste stuk van de vogel, naar beneden schoot en koning werd. Verder is hij - waar mogelijk – het gilde steeds van dienst geweest. Voor het nieuwe gildeterrein en het gildehuis had hij ideeën die hij na overleg steeds uitvoerde. Het toppunt was wel dat hij voor het gildehuis een kachel maakte die hij voorzag van alle technische kwaliteiten! Hij mag daar nog steeds trots op zijn!

Ook heeft hij veel ideeën uitgevoerd die hij had met betrekking tot het schieten, zowel voor het horizontaal als verticaal buksschieten. Zijn laatste karwei bestond uit vernieuwingen aan onze jeu de boule-banen. Dit heeft hij gedaan ter gelegenheid van zijn 40-jarig gildebroeder-lidmaatschap. Frits is nog steeds lid van de schietcommissie en de vaste schrijver tijdens de wedstrijden op laatste zondag van de maand en tijdens de regionale schietwedstrijd.

Voor dit alles is het gilde hem veel dank verschuldigd,

Behalve Frits willen wij zijn vrouw Miep in dit gebeuren meenemen. Zij behoort tot “de vaste inboedel” van het gilde. Ze is bijna dagelijks bezig met het verzorgen van de bloemen rond het gildehuis en hoort bij de onderhoudsploeg!

Frits hiervoor nogmaals hartelijk dank  

Deze gedenkwaardige dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Het Corona samenzijn tijdens de huldiging

Het opspelden van het speldje

De trotse gehuldigde gildebroeder

Deel deze pagina