Kermis koningsschieten bij het St. -Jorisgilde Bergeyk

Na jaren van Corona was het weer zover, het traditionele Kermis koningschieten kon weer worden gehouden. Op maandag 11 juli 2022 vond deze wedstrijd plaats op het gildeterrein van het St.-Jorisgilde Bergeyk.

Hierbij wordt met de kruisboog geschoten op de koningsvogel die op een 12,5 meter hoge schietmast is bevestigd. Iedere gildebroeder kan hieraan meedoen en degene die het laatste stuk van de koningsvogel eraf schiet wordt de kermiskoning.

Aan dit schietfestijn deden 3 gildezusters en 14 gildebroeders mee, Na een spannende wedstrijd schoot Frits Verhees met het 22e schot het laatste stuk van de koningsvogel eraf en werd daardoor Kermiskoning 2022.

Ook wordt er op deze middag fanatiek Jeu de Boules gespeeld maar niet in wedstrijdverband dus geen kampioen(en)

Alles met elkaar was het op deze stralende dag een zeer gezellige bijeenkomst die met de jaarlijkse BBQ werd afgesloten en waar Frits Verhees tijdens BBQ door de hoofdman Jan Bloks werd gehuldigd als Kermiskoning 2022.

St.-Jorisdag 23 april 2022

Het St.-Jorisgilde Bergeyk vierde zijn St.-Jorisdag op zaterdag 23 april 2022

Op zaterdag 23 april heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk zijn Jorisdag gevierd: een dag vol gildetradities en -activiteiten.

De Jorisdag kon in april 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege de coronacrises. Na de beëindiging van de coronamaatregelingen is er op 4 september 2021 een uitgestelde Jorisdag geweest en daarmee heeft het gilde zijn traditie toch nog enigszins vast kunnen houden.

Zoals gewoonlijk vertrok het gilde van het gildeterrein onder tromgeroffel van twee tamboers naar de Hofkerk voor de H. Mis. Deze werd opgedragen door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo.

Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag met het vaandel bevestigd.

Daarna ging het gilde naar De Gouden Leeuw. Daar kwamen onder het genot van koffie met gebak de jaarlijkse officiële punten van het gilde aan de orde.

Na een lange tijd van inactiviteit van het gilde heette de hoofdman, Jan Bloks, iedereen van harte welkom en stond hij even stil bij het overlijden van gildezuster Gonda van Gerwen en gildebroeder Hein van de Grinten. Ook richtte hij een woord van dank aan alle gildebroeders en -zusters voor hun inzet voor het St.-Jorisgilde, in welke hoedanigheid dan ook.

Hierna werden Arianne Jansen en Miep van Montfort in de bloemetjes gezet: beiden hebben zich, ieder op hun eigen manier, beziggehouden met de verzorging van planten en bloemen in en bij het gildehuis. Helaas hebben zij beiden deze taak door omstandigheden los moeten laten.

Aansluitend vond de huldiging plaats van Dr. Raupp: hij was 25 jaar beschermheer bij het St.-Jorisgilde Bergeyk. Omdat het schildje dat bij dit zilveren jubileum hoort, niet klaar was, kreeg hij de afbeelding daarvan symbolisch op papier overhandigd. Op een later moment zal de overhandiging alsnog plaatsvinden. Mevrouw Raupp mocht een bos bloemen in ontvangst nemen als dank voor haar inzet op de achtergrond. 

Bij het volgende agendapunt, het traditiegetrouw aanbonen van een kandidaatlid, nodigde de hoofdman de gildeleden daartoe uit Renë de Wit werd met algemene stemmen aangeboond. Door een erehaag van gildebroeders betrad hij de zaal van De Gouden Leeuw. Na de gildebelofte werd hij “gekleed door middel van de sjerp” en nam hij de felictaties van alle aanwezigen in ontvangst. Vervolgens vond de bevestiging van het lidmaatschap plaats van de kandidaatleden Fred Hendriks, Ben Dirx en Sjef Verhoeven. Zij ontvingen hierbij hun certificaat.

Na deze huldigingen vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd. Terug in De Gouden Leeuw hebben de gildeleden hun middagmaal genuttigd en vervolgens zijn zij marcherend naar het gildeterrein aan de Hoek 30 gegaan.

In het gildehuis overhandigde Frits van Montfort het gilde een prachtig bewerkte granaathuls met daarop een vredesduif. De vredesduif stond symbolisch voor de oorlogsituatie in de wereld.

Na lange tijd was er ook weer de jaarlijkse prijsuitreiking van de schietwedstrijden::

-     Frans Roest was de winnaar van het kruisboogschieten.

-     Siemen Scheer won het maandelijks geweerschieten op de wip.

-     Nelly Verhees sleepte, na het afkampen, de prijs in de wacht voor het winterschieten op de horizontale baan door de vrouwen.

-     Frans Koolen was de winnaar van het winterschieten bij de mannen.

Omdat er dit jaar geen koningschieten was, werd er met het luchtgeweer op de puist (houten blokje) geschoten voor de titel Dagkoning 2022. Dertig aanwezigen namen deel aan dit zogenaamde Gaaischieten met het luchtgeweer op de “puist” op de koningsmast. Degene die het laatste stukje van het blokje hout eraf schiet, is de dagkoning van deze Jorisdag.

Na een enerverende wedstrijd en in totaal al 112 geloste schoten, schoot Annelies Koolen zich tot Dagkoningin van de Jorisdag 2022. Zij ontving het certificaat voor deze heuglijke gebeurtenis.

Deze drukke dag werd heel gezellig afgesloten, mede dankzij de goede verzorging door het keukenpersoneel.

Dr. Raupp 25 jaar beschermheer

Dag koningin Annelies Koolen

Rene de Wit aangeboond

De schietkampioenen 2021-2022

De drie bevestigde gildeleden

Granaathuls met vredesduif

Knotten van de wilgen

Het was weer zover: de olifanten van de Beekse bergen kregen honger, met als gevolg dat er wilgentakken op het menu moesten komen. Gelukkig stonden er bij het gilde op het terrein verschillende rijen wilgenbomen die dit jaar geknot moesten worden. Op 28 oktober ging het gilde dan ook met de nodige mankracht aan de slag om ervoor te zorgen dat een vrachtwagen vol met voedsel voor de olifanten naar de Beekse Bergen kon vertrekken.

Binnen een strakke planning konden de twaalf aanwezige gildebroeders goed verdeeld over het terrein knotten, ruimen en sorteren en daarmee de olifanten van dienst te zijn.

In recordtijd was het karwei geklaard onder het motto "Vele handen maken het werk licht".

Maandag 31 oktober werd het voedsel per vrachtwagen getransporteerd naar de hongerige olifanten “eet smakelijk”.

Het gildeterrein ziet er weer keurig uit met de geknotte wilgen die binnenkort weer zullen uitschieten.

Deel deze pagina