Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 04-09-2021

Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 04-09-2021

Schoolbezoek 2022

Schoolbezoek weer mogelijk

Sinds ca. 10 jaar bezoeken de basisscholen van Bergeijk het St. Jorisgilde om doormiddel van daadwerkelijke activiteiten de tradities van het gilde te ervaren. De Coronacrisis is de oorzaak geweest dat deze bezoeken twee jaar zijn onderbroken.

Nu het weer kan willen we dat graag weer oppakken.

We hanteren in overleg met BErgeijkACTIVE en de basisscholen nu een andere aanpak. Het gilde is aangemerkt als cultureel erfgoed en van daaruit willen we dat overbrengen naar de leerlingen van de basisscholen met name de leerlingen van groep 7 en 8

De leerlingen zijn bekend met cultureel erfgoed en het gilde dat is aangemerkt als immaterieel erfgoed wil dat aan hen uitleggen.

We beginnen met een bezoek aan de basisschool waar we het ontstaan, de tradities en de maatschappelijke rol van het gilde uitleggen. We doen dat met behulp van een Power Point Presentatie en gilde attributen.

Op een woensdagmorgen komen de leerlingen naar het gildeterrein om daar daadwerkelijk kennis te maken met de gebruiken en tradities van het gilde. Zij kunnen dan trommelen schieten met de laserkruisboog op de koningsvogel, met het luchtgeweer schieten op schijfjes, graveren van koningsschildjes met een vooraf gemaakt ontwerp en een het invullen van een vragenlijst om hun kennis te testen wat zij opgestoken hebben van de lessen in indrukken over het gilde.

Voorlopig is het volgende programma opgesteld:

-       Op 18 mei komen twee gildebroeders op bezoek bij de BS Beatrix en BS Zonnesteen om            bij elke school 1 uur voorlichting over het gilde te geven.

-       Op 25 mei komt de BS Beatrix op bezoek bij het St. Jorisgilde Bergeyk

-       Op 1 juni komt de BS Zonnesteen op bezoek bij het St Jorisgilde Bergeyk

Wij hopen daarmee deze activiteitweer te kunnen oppakken en de leerlingen een goede indruk te geven van wat een schuttersgilde nu is.

Koningsvogel

Geweerschieten

Graveren

Jeugdafdeling St.-Jorisgilde Bergeyk

De schuttersgilde in Noord Brabant is aangemerkt als cultureel erfgoed en als zodanig heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk zich tot taak gesteld om dat uit te dragen naar de Bergeijkse gemeenschap.

Naast allerlei presentaties als gilde en daadwerkelijk iets te betekenen voor het Bergeijks maatschappelijk gebeuren willen wij ook de tradities van het gilde doorgeven aan de jeugd.

Wij hebben gekozen om met ondersteuning van “Cultuurplaza de Kempen” ons te richten naar de basisscholen van Bergeijk.

Vanuit de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) is een lespakket ontwikkeld voor de basisschoolleerlingen van groep 6,7 en 8 genaamd “Doar hedde de guld”.

Dat lespakket ondersteund de docenten bij het geven van de geschiedenislessen over de middeleeuwen met name over de geschiedenis van ridders, oorlogen en de gilden.

Aansluitend op deze geschiedenislessen hebben we bij het gilde een voorlichting activiteit samengesteld waar de basisschoolleerlingen op een actieve manier kennis kunnen maken met de gilde tradities.

Deze voorlichting activiteit wordt op woensdagmorgen of vrijdagmorgen in overleg met basisscholen gegeven in ons gildeonderkomen aan de Hoek 30 te Bergeijk.

Andere activiteit zijn de jeugd te betrekken bij gildegebeurtenissen waarbij de gildetradities een belangrijke rol spelen zoals de Kringgildedagen, schieten van de Gildekoning van Bergeijk met de vijf gilden van groot Bergeijk en tegelijkertijd de Jeugdkoning(in), koningsdag en wat verder komt.

Informatie over het bezoek aan het gilde

Het St. Jorisgilde Bergeyk ontvangt binnen het kader van het lesprogramma "Doar hedde de guld" de groepen 6-7- en 8 van de basisscholen te Bergeijk op het gildeterrein. Onderstaande informatie wordt aan de leerlingen mee gegeven voor hun ouders en verzorgers. 

Informatie lesprogramma “Doar hedde de guld” bij het St. –Jorisgilde Bergeyk

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Jullie hebben vandaag kennisgemaakt met het St. –Jorisgilde Bergeyk en zijn gildegebruiken. Geef deze informatie aan je ouders en verzorgers, zodat zij kunnen zien wat jullie deze dag hebben gedaan en meegemaakt.

Het St. –Jorisgilde Bergeyk bestaat sinds 1463. Meer dan 550 jaar geleden was het gilde in Bergeijk al actief en hiermee is het de oudste vereniging van Bergeijk. In samenwerking met het Cultuurpunt Bergeijk- Eersel brengt het St.-Jorisgilde het lesprogramma “Doar hedde de guld” bij de basisscholen onder de aandacht. Dat lesprogramma is bedoeld om het cultureel erfgoed, in de vorm van het schuttersgilde, over te dragen aan het nageslacht.

De opzet van deze leermorgen is dan ook kennis nemen van de manier waarop het gilde in deze moderne tijd de aloude gildegebruiken heeft bewaard en ze nog steeds beoefent.

Op woensdagmorgen van 09:00 tot 11:30 uur komt het onderstaande aan de orde.

Wanneer het weer dit toelaat wachten leden van het gilde de leerlingen in de Dr. Rauppstraat op en samen gaan ze in marsorde met slaande trom naar het gildeterrein aan de Hoek 30. Daar maakt het gilde, in vol ornaat met slaande trom en vendels, met de leerlingen een rondje over het parkeerterrein.

In het gildehuis volgt een kleine inleiding over het gilde en zijn gebruiken. Vervolgens krijgt iedereen een koekje en wat te drinken.

De leerlingen worden in groepjes verdeeld en die rouleren over de verschillende activiteiten. Elke activiteit duurt ongeveer 20 minuten.

Die activiteiten zijn:

  1. Schildjes ontwerpen en graveren met graveerstiften.
  2. Schieten met de laser kruisboog op de koningsvogel.
  3. Met instructie en onder toezicht schieten met het luchtgeweer in de schiethal
  4. Instructie en uitleg over de tamboer en trommen met de gildetrom
  5. Expositie van en uitleg over de gepresenteerde gildeattributen.

Als alle activiteiten aan de orde zijn geweest volgt er een afsluiting en verzamelen de leerlingen zich voor terugtocht naar school. Het gilde begeleidt de leerlingen bij het oversteken van de Hoek.

Het St. –Jorisgilde vindt het fijn op deze manier met jullie, leerlingen van de basisschool, te werken.. Het gilde hoopt dat jullie deze dag als fijn en leerzaam ervaren hebben en dat jullie een indruk hebben gekregen van wat het gilde was en nu is.

Wanneer je ouders meer wilt weten zijn ze van harte welkom op de dinsdagavond tussen 19:00 uur en 23:00 in ons gildehuis aan de Hoek 30.

Met vriendelijke gildegroet

Sint-Jorisgilde Bergeyk

Opname Kempense TV

"De jeugd hoog in het vaandel" was het thema van de activiteiten in 2015 in het kader van de Kringgildedag die op zondag 7 juni werd gehouden. De jeugd van de basisscholen van Bergeijk werd hierin nauw betrokken. Een van de voorbereidingen waren de bezoeken van de basis school leerlingen aan het gilde. Wanneer u hier klikt kunt u het filmpje bekijken waarin een van de klasgroepen een rol vervult.  

Deel deze pagina